B. Bastin, J.R. de Sloover, C. Evrard & P. Moens, Flore de la Belgique ( (Pteridophytes et Spermatotophytes (“l’usage des étudiants de candidature”), Artel, Leuven, 1993, 359 pag., 690 BEF, 4e geheel herziene editie, ISBN 2-87374-009-4. — Een Franstalige studentenflora op zakformaat van België. T.A. de Boer, Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in Utrecht, IBN-rapport 022, Wageningen, 1993, 48 pag. + bijlagen, te bestellen door overmaking van ƒ 35 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te Wageningen o.v.v. IBN-rapport 022.