Een tweede, recente vondst van Potamogeton coloratus Hornem. op Texel. Bij het doornemen van het materiaal van Potamogeton polygonifolius Pourr. in het herbarium van het Instituut voor Systematische Plantkunde te Utrecht, werd een exemplaar ontdekt dat enigszins afweek van het overige materiaal en dat ons deed denken aan P. coloratus. De heer D.T.E. van der Ploeg (Sneek) bevestigde de juistheid van de determinatie. De plant werd in 1967 door de heer F. Sikking verzameld in de Buiten-Muy op Texel (IVON 9.13). Dit is de tweede recente vondst van P. coloratus op dit eiland, wat het aantal uurhokken waarin de soort recent in Nederland is aangetroffen (Hattink, 1980; Den Hartog, Van der Ploeg & Weeda, 1980) deed stijgen tot vier. Hattink, T.A., 1980. Potamogeton coloratus Hornem., in J. Mennema, A.J. Quené-Boterenbrood & C.L. Plate, Atlas van de Nederlandse Flora 1. Amsterdam.