Flore de la Belgique, du Nord de la France et des Régions voisines, onder redactie van W. MULLENDERS, bewerkt door J. E. DE LANGHE, L. DELVOSALLE, J. DUVIGNEAUD, J. LAMBINON, A. LAWALRÉE, W. MULLENDERS en C. VANDEN BERGHEN. Ed. Desoer, Liège, 1967, 749 pag., 14 fig. Prijs 420 Belg. fr. Deze onlangs verschenen nieuwe flora van België, die zonder twijfel ook voor de Nederlandse floristen van groot belang is, zal in de volgende aflevering van Gorteria worden besproken.