Nogmaals „De Koningsheide” bij Arnhem. In 1979 beschreef ik in Gorteria 9 (11/12), p. 369—371 het voorkomen van ongewone plantesoorten op De Koningsheide bij Arnhem. Ook in 1980 is dit terrein verscheidene malen bezocht. Daarbij konden diverse soorten worden genoteerd, die in het jaar daarvoor niet zijn waargenomen.