In een kort tijdsbestek heeft floristisch Nederland twee prominenten verloren: op 1 februari j.l. overleed op 86-jarige leeftijd te Bergen op Zoom Jan G. Sloff, op 12 maart j.l. op 61-jarige leeftijd te Groningen Prof. Dr. D. Bakker. De verdiensten van beiden voor de Nederlandse floristiek zijn eigenlijk te veel omvattend om in deze beperkte ruimte naar behoren gestalte te geven. De naam van Jan G. Sloff zal onverbrekelijk verbonden blijven met het IVON (Instituut voor het Vegetatieonderzoek van Nederland). Als vertegenwoordiger van de Kon. Ned. Botanische Vereniging was hij in 1930 mede-oprichter om in 1933 tot secretaris van dit instituut te worden benoemd. In die functie heeft hij onvoorstelbaar veel werk verzet in de vorm van het inventariseren van de Nederlandse flora en van het overbrengen van de hokgegevens van de streeplijsten naar de kaartbladalbums. Van de in totaal 231 kaartbladalbums heeft hij er 76 geheel alleen en 17 tezamen met anderen ingeboekt. Na zijn pensionering in 1958 heeft hij tot 1962 met grote zorgvuldigheid alle gegevens van de kaartbladalbums per soort overgebracht op het overzichtskaartje van geheel Nederland. Lange tijd was er helaas geen gelegenheid om dit waarlijke monnikenwerk met een publicatie te honoreren. Eerst in het begin van de 70-er jaren werd een begin gemaakt om te komen tot de Atlas van de Nederlandse Flora — met de plantekaartjes van Jan G. Sloff als basis — waarvan het eerste deel naar wij hopen dit jaar het licht zal zien. Het heeft ons deugd gedaan om enkele maanden voor zijn overlijden hem tijdens zijn laatste bezoek aan het Rijksherbarium hiervan uitgebreid op de hoogte te brengen.