G. BOEDELTJE, De Kappersbuit; bodem en vegetatie van het moerasgebied ten oosten van de Punt in het benedenstroomse dal van de Drentse A. Verslag doctoraal onderwerp, Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr., 1976, 114 pag. + 2 bijlagen ¹). P. BREMER, Flora van Urk en omgeving, Biologische uitgave afd. C.N.N.O.P. no. 6, 1976, 65 pag., stencil, ƒ 3,70 (te bestellen via gironr. 3329375 t.n.v. P. Bremer te Groningen). Het resultaat van een floristisch onderzoek van dit voormalige eiland in 1975 (ook volgens de methode-Mennema) en een vergelijking met vroegere gegevens.