In de heemtuin/natuurtuin Thijsse’s Hof zijn bij de aanleg in 1925 veel wilde plantensoorten geïntroduceerd die in het omliggende Bloemendaalse Bos niet voorkwamen. Van deze soorten hadden in 1955 een, in 1985 drie en in 2013 elf soorten zich in het Bloemendaalse Bos gevestigd. Vooral Arum maculatum L. (Gevlekte aronskelk) is daar in de laatste tijd sterk toegenomen hetgeen mede een gevolg is van voedselverrijking. Door de luchtverontreiniging, met name de stikstofdepositie, is zowel in Thijsse’s Hof als in het Bloemendaalse Bos het milieu voedselrijker geworden waardoor eutrafente soorten, waaronder Arum maculatum en Allium ursinum L. (Daslook), zijn toegenomen. During the laying-out of the nature garden Thijsse’s Hof (situated in the dune area near Haarlem) many wild plant species have been introduced that did not grow in the surrounding Bloemendaalse Bos. From these species one has established in the Bloemendaalse Bos in 1955, three in 1985 and eleven in 1013. Especially Arum maculatum L. has increased strongly during the last time. This is also an effect of eutrophication. As well in Thijsse’s Hof as in the Bloemendaalse Bos by air pollution, especially the nitrogen deposition, the habitat has become richer in nutrients. By that eutraphent species including Arum maculatum and Allium ursinum L. have increased.

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Londo, G., & Brakel, R. (2015). Verspreiding van soorten vanuit Thijsse’s Hof in het Bloemendaalse Bos mede een gevolg van voedselverrijking. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 37(2), 48–51.