Sagittaria sagittifolia in Zeeuws-Vlaanderen. In de „Lijst van openbare en bedektbloeiende vaatplanten in Zeeland” door A. WALRAVEN (in Ned. Kruidk. Arch. ser. 2, deel 3, 1878, p. 134) wordt deze zoutmijdende soort opgegeven voor Oost Zeeuws-Vlaanderen. Hoewel ik vele jaren in de ook daar spaarzame, zoete wateren heb gezocht, heb ik de soort noch daar, noch ergens anders in Zeeland, ooit teruggevonden. Bijzonder verheugend was het daarom, dat in 1966 tijdens de excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland pijlkruid bleek te groeien in een slechts enkele jaren geleden gegraven brede afwateringssloot in het ruilverkavelingsgebied ten zuidwesten van de Everdamse dijk tussen Zuiddorpe en Zwartenhoek.