Voor het komende seizoen is het weer gelukt een aantrekkelijk excursieprogramma op te stellen. Er is keuze uit 5 weekenden, maar deelname aan meerdere kampen is uiteraard ook mogelijk. Alle belangstellenden zijn welkom, van beginnend tot geoefend florist! De Districtcoördinator van het betreffende district en medewerkers van het Landelijk Bureau zullen aanwezig zijn. Tijdens de excursies zullen we in kleine groepen kilometerhokken inventariseren. Bij sommige kampen worden ook natuurreservaten bezocht. Hier volgt een introductie van de kampen door de organisatoren. Bij hen dient u zich in eerste instantie ook aan te melden. Eventueel kunt u voor nadere informatie en aanmelding ook terecht bij het Landelijk Bureau van FLORON*. Weekend Zuid-Limburg (Noorbeek) op 29 mei t/m 31 mei – Na Texel organiseren we een inventarisatieweekend in ons mooie Zuid-Limburg. Een nadere introductie voor dit in floristisch opzicht zeer rijke gebied lijkt ons overbodig. We verblijven in kampeerboerderij Terlinden in Noorbeek, waar we in de loop van de vrijdagmiddag welkom zijn. Liefhebbers kunnen een tentje opzetten. Nadere inlichtingen en aanmelding: René van Moorsel, Eyckmanlaan 407,3571 JR Utrecht, tel. 030-2730145 of Willem Stouthamer, Zoutstraat 17-111, 9712 TB Groningen, tel. 050-3143841.