In de laatste lijst van bijzondere vondsten¹ maakten we melding van de vondst van het waarschijnlijk adventief voorkomen van Knikbloem bij Nijmegen-West. De soort zou daar al weer verdwenen zijn. Inmiddels is bekend geworden dat de soort er reeds in 1994 waargenomen is en dat zij ter plekke niet verdwenen is.² Integendeel, vanuit het grasveld bij het benzinestation heeft de soort zich over een paar honderd meter spontaan verspreid naar nieuwe groeiplaatsen in het nabijgelegen industriegebied. Vanaf 1995 zijn ieder jaar meer dan honderd planten waargenomen, zowel bloeiend als niet-bloeiende jonge rozetten. Dit betekent dat Knikbloem bij Nijmegen ingeburgerd is. Wellicht is de soort, die vanaf 1932 als uitgestorven geldt, al veel langer terug in de Nederlandse flora. Vorig jaar namelijk werd Knikbloem gevonden op een paarden-weitje op een oud rivierduin nabij Doetinchem.³ Het is heel aannemelijk dat deze vindplaats, die een flink stuk stroomopwaarts ten opzichte van de oude vindplaatsen langs de IJsseldelta ligt, teruggaat op een natuurlijke vestiging. Waarschijnlijk is de groeiplaats bij Doetinchem vele jaren over het hoofd gezien. Helaas wordt het rivierduin binnenkort opgeofferd voor nieuwbouw. 4 Voorlopig heeft Knikbloem echter twee stabiele groeiplaatsen. Ze maakt dus weer echt deel uit van de Nederlandse flora!