Lycopodium clavatum L. in de Haarlemmerhout? Bij het doorzien van het materiaal van Lycopodium clavatum in het Rijksherbarium in verband met het gereedmaken van een verspreidingskaartje van deze soort voor de serie kaartjes, die wij hopen binnen niet te lange tijd te kunnen gaan publiceren, vonden wij een plant, waarvan de vindplaats nogal uit de toon valt. Alle aanwezige exemplaren van genoemde soort zijn nl. gevonden in het Drentse, Gelderse, Subcentreurope en Kempense district en in Zuid-Limburg. Deze plant echter werd verzameld in de Haarlemmerhout en wel door L. H. Buse samen met H. D. Gildemeester Buse, hoogstwaarschijnlijk vóór 1845, daar Buse tot omstreeks dat jaar in Haarlem woonde en in de omgeving daarvan botaniseerde. Etikettenverwisseling is wel uitgesloten, daar het bijgevoegde etiket in de hand van L. H. Buse de naam L. clavatum draagt en bovendien de notitie „Haarlemmer Hout, sporadice” vermeldt. Is iemand iets bekend van andere vondsten van deze soort bij Haarlem of wellicht elders in het Duindistrict?