Anon., Natuur in Middelburg, een onderzoek naar natuurwaarden in de binnenstad, Gemeentewerken Middelburg, Bureau Plantsoenen, Middelburg, 1981, 44 pag. + bijlagen, fotokopie.* Hierin is onder meer opgenomen een lijst van ca. 300 hogere planten, die zich spontaan in Middelburg hebben gevestigd. J. Duvigneaud, J.-L. Mériaux en D. van Speybroeck, La conservation des pelouses calcaires de Belgique et du Nord de la France; nécessité de leur protection, proposition d’intervention et methodes de gestion, Institut Européen d’Écologie, Metz, 1982, 42 pag., Fr. frs. 45 (inclusief portokosten Fr. frs. 55, te bestellen bij Institut Europeen d’Écologie). Een warm pleidooi voor het behoud van de in het algemeen ernstig bedreigde kalkgraslanden van België en Noord-Frankrijk.