Crithmum maritimum op Ameland. De heer E. Nieboer (Amsterdam) zond ons materiaal van Crithmum maritimum, verzameld op 27 augustus 1964 tijdens een excursie van de C.J.N. Er groeide één exemplaar op een verhoging in een moerassige duinvallei in de buurt van paal 5. Dit is een merkwaardige vindplaats, omdat deze soort in Nederland haar noordgrens bereikt. Tot nu toe is ze slechts gevonden in Zeeland en eenmaal in de duinen bij Huisduinen. De vindplaats op Ameland is dus de noordelijkste, die tot nu toe bekend is. v. O. en R. Carex otrubae Podp. x C. remota L. (C. x kneuckeriana Zahn). In mei 1964 verzamelde ik deze hybride aan een slootkant in de Johannapolder, tussen Utrecht en De Bilt. Er stonden drie pollen, tien tot dertig meter van elkaar verwijderd, waarvan de kleinste uitsluitend uit halmen met enkelvoudige aartjes bestond. Voor zover ik heb kunnen nagaan, was dit de enige plaats waar C. X kneuckeriana groeide, hoewel ook langs een enkele sloot in de omgeving de stamouders naast elkaar voorkwamen.