M. Amesz & C. Jasperse, Een houtwal in Oostelijk Flevoland? Onderzoek naar de doelmatigheid van een oecologische verbindingszone tussen de bosgebieden Roggebotzand en Hollandse Hout in Oostelijk Flevoland, Wetenschapswinkel Biologie, Oudegracht 320, 3511 PL Utrecht, 1991, 83 pag., ƒ 12,50, ISBN 90- 5209-018-1 (rapportnummer 1991-118). A. Binz & C. Heitz, Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz mit Berücksichtigung der Grenzgebiete, Verlag Schwabe & Co. AG, Basel, 19e druk, 1991, 640 pag. + 860 afb., sFr. 32.00, DM 38.00, ISBN 3-7965-0892-8.