Atlas van de natuurgebieden in de gemeenten Alkmaar en Bergen, Werkgroep Natuuratlas Alkmaar-Bergen, Alkmaar, 1991, 127 pag., te bestellen door overmaking van ƒ 12,50 op ofwel giro 16377 van RABO-bank Alkmaar, onder vermelding van ‘rek. nr. 16.17.56.999, Natuuratlas Alkmaar/ Bergen‘ en uw eigen naam en adres, ofwel rechtstreeks onder het rek. nr. bij de RABO-bank Alkmaar (eigen naam en adres vermelden). * J. Baalbergen (red.), ’t Fort Abcoude, geschiedenis en natuur, Stichting Fort Abcoude, historie en cultuur, Abcoude, 1991, 176 pag., ISBN 90-9004537-6. — Floristisch en vegetatiekundig is hoofdstuk 8 (pag. 124—155) van belang, van de hand van A. A. Sterk en M.M. Sterk-Luteijn.