G. Aas & A. Riedmiller, Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin, Tirion, Baarn, 1993, 155 pag., met 350 kleurenfoto’s en 25 tekeningen, ƒ 39,50, ISBN 90-5120- 159-0. — Een goed verzorgde bomengids. D. Aichele/Schwegler/Zahradnik/Cihar, De Grote Thieme Dieren- en plantengids, Tirion, Baarn, 1993, 812 pag. incl. 1800 afbeeldingen in kleur, ƒ 29,50, ISBN 90-5210-150-7. — Een handige, goedkope gids over de algemene planten (incl. grassen, wieren, mossen en kortsmossen), paddestoelen en dieren (van wormen tot zoogdieren en vogels) van Midden- en Westeuropa.