*P.W.M. van Beers, Inventarisatie Noord-Brabantse vennen 1994, ’s-Hertogenbosch, 1997, Rapport 45 pag. + Bijlagen 272 pag., Provincie Noord-Brabant. Info: 073-6808086. * G.A. Dijkstra, Geschikte lokaties voor toekomstige trilvenen in de Bethunepolder. Vegetatiekartering van sloten en oevers om te bepalen waar plantensoorten, kenmerkend voor de successie van open water naar trilveen, aanwezig zijn, Vogelenzang, 1997, 20 pag. + bijlagen, Serie Bethunepolder. Info: 023-5233636.