Paullicorticium curiosum Parm. werd beschreven als een primitieve vertegenwoordiger van de Corticiaceae. Een nauwgezette studie van de beschrijving en de figuren liet echter weinig twijfel, dat het hier ging om een conidiaal stadium van een soort van Hyphoderma Wallr. emend. Donk, waarschijnlijk H. populneum (Peck) Donk of een nauw verwante soort. De nieuwe combinatie Oedocephalum curiosum (Parm.) Donk wordt voorgesteld.