R. BEIDERBECK & J. KOEVOET, Pflanzengallen am Wegesrand, Erlebte Biologie, Kosmos/ Franckh, Stuttgart, 1979, 129 pag. met 110 kleurenfoto’s en 18 tekeningen, DM 14,80. Na enkele inleidende hoofdstukken volgen beschrijvingen en afbeeldingen van de meest voorkomende gallen. K. BOELE, Floristische inventarisatie Amerdiep, vegetatiekartering De Holten-Ruimsloot, 1979, 49 pag., stencil ¹). Resultaat van floristisch en vegetatiekundig onderzoek in het stroomdallandschap van de Drentsche Aa.