De volgende titels zijn uitgegeven door IBN-DLO te Wageningen en zijn te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 948540 o.v.v. het betreffende rapportnummer. J. van den Burg, Groei en groeiplaats van de beuk in Nederland, Wageningen, 1997, 60 pag., ƒ 40, IBN-rapport 303.