Van de in Nederland voorkomende wilde cichorei (C. intybus) en verwilderde andijvie (C. endivia) wordt altijd aangenomen dat deze goed te onderscheiden zijn aan de hand van de kenmerken zoals beschreven in de Heukels’ Flora. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de kenmerken niet zo eenduidig zijn als altijd werd aangenomen waardoor het moeilijk blijkt om beiden soorten uitelkaar te houden. In september ’94 ben ik op het Rijksherbarium in Leiden begonnen aan een 4-jarig onderzoek naar de verwantschap tussen de cultuursoorten andijvie (C. endivia), witlof en cichorei (C. intybus) en hun wilde verwanten. Een van de doelen is om na te gaan of en in hoeverre de cultuurplanten invloed hebben op de wilde flora. Uiteraard is het voor dit onderzoek noodzakelijk om een goed onderscheid te kunnen maken tussen C. endivia en C. intybus. Graag vraag ik de medewerking van u, floristen, om materiaal te verzamelen. Van dijken langs de Rijn en de Waal heb ik al genoeg, maar materiaal van andere gebieden is zeer welkom, speciaal ook van verwilderingen van C. endivia. De meeste Nederlandse planten die ik tot nu toe gezien heb, dragen lange klierharen op de omwindselbladen. Planten waarbij die klierharen afwezig zijn zouden mij erg interesseren. Ook buitenlandse planten zijn zeer welkom. Het is niet speciaal nodig om hele planten te verzamelen. Een stuk van de bloeiwijze en een stuk van de stengel voet met de wortel top is voldoende. Als u kans ziet een aantal hoofdjes op alcohol (minstens 50%) te verzamelen stel ik dat zeer op prijs; uw kosten zullen uiteraard worden vergoed.