Het is mij een bijzonder voorrecht, om uit het leven van Dr Smith eenige bijzonderheden te mogen vertellen, waarvan enkele wellicht minder algemeen bekend zijn. Deels heb ik de gegevens geput uit datgene wat van zijn levensloop bekend is, deels stammen ze uit mijn persoonlijk contact met Dr Smith, en de gelegenheid van dit jubileum lijkt mij bij uitstek geschikt om dezen te bescheiden werker in het licht te plaatsen waarin hij behoort te staan. In de beginjaren van mijn loopbaan als Hortulanus van ’s Lands Plantentuin was Dr Smith voor mij de groote vraagbaak, was hij de man die met zijn groote liefde voor en zijn uitgebreide kennis van den Plantentuin mij als het ware heeft ingewerkt en opgeleid.