Een man, die zich nimmer op den voorgrond stelde en wiens naam toch in de geheele botanische wereld bekend is, moet wel heel wat in die wereld hebben gepresteerd. Zoo’n man is Dr J. J. Smith, die op 29 Juni 1937 zijn 70sten verjaardag viert. Zeventig jaar te worden is op zichzelf beschouwd geen verdienste, maar het geeft vrienden en vereerders zulk een mooie gelegenheid den jubilaris eens te toonen, hoe zeer men zijn werk waardeert!

Additional Metadata
Journal Blumea. Supplement
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
Sibinga Mulder, J. (1937). Bij den zeventigsten verjaardag van Dr J. J. Smith. Oud-Hoofd van het Herbarium van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. Een persoonlijke herinnering. Blumea. Supplement, 1(1), 5–7.