Thallus epilithieus, crustaceus, uniformis, continuus, late expansus (usque ad 1 m latus), sat crassus, griseus, laevigatus, subnitidus, pseudocyphellis punctiformibus verruculiformibusque, albis, numerosis instructus, zona marginali laete viridi cinctus, K sordide aurantiacus, Ca et KCa immutatus; cortex chondroideus, decolor, 20—25µ crassus, ex hyphis intricatis horizontalibusque formatus; gonidia viridia, ad Trentepohliam pertinentia, zonam circ. 60 µ crassam formantia; medulla stuppea, ochroleuca, crystallos includens, J caerulescens. Apothecia lirellina, semi-immersa, subrecta vel flexuosa, repetitodichotomo-furcata, 0,2—0,3 mm lata, circ. 20 mm longa, radiatim ordinata, apicibus attenuatis; discus planus vel concavus, epruinosus, niger, opacus; margo tenuis, integer, discum leviter superans ad basin non aut leviter constrictus; hymenium 120 µ altum, decolor, purum, J-; hypothecium 40—45 µ crassum, laete coloratum; epithecium laete fuligineum; excipulum integrum, fuscofuligineum; labia divergentia, integra, omnino thallo vestita; asci 8-spori, cylindrici, membrana tenui, ad apicem incrassata, cincti; sporae uni- vel biseriales, muriformes, brunneae, ellipsoideae, 8—9 X 14— 16 µ, septis transversalibus 3, septis verticalibus 1, membrana tenui cinctae; paraphyses simplices, filiformes, ad apicem non incrassatae, arcte cohaerentes.