De publicatie van dit deel is mogelijk gemaakt door den geldelijken steun van vele van Smith’s vrienden, wier handteekeningen zijn vereenigd in een album, dat hem is aangeboden tezamen met dit Jubileum-Supplement van „Blumea” en de speciale aflevering van het „Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg”. Het oude Menangkabausche echte gouddraadweefsel uit Kota Gadang, dat heeft gediend voor de banden van het album en van de voor Dr Smith bestemde exemplaren van „Blumea” en het „Bulletin”, dankt het Comité ad hoc aan Dr E. R. Jacobson te Bandoeng.