Barbacenia Blanchetii GOETH. et HENR. nov. spec. — Caudex brevissimus, simplex vel divisus, squamis adpressis dense teetus ad 1½ cm crassus. Folia laete viridia, dense conferta, numerosa, exteriora saepius pauca reflexa, siccitate contorta, interiora gradatim magis erecta, omnia linearia, acuta, subulata, utrinque striatula, breviter sparse subadpresse pilosa, subtus in nervo mediano paullum prominente leviter carinata et in margine dense breviuscule pilosa, basin marginis versus longe albociliata, circ. 10—12 cm longa, 1 cm lata. Flores ad 1—3 per rosulam, subterminales, violacei. Scapus foliis fere duplo brevior, subtrigonus, dense pilosus, pilis longis tenuibus subflexuosis divergentibus. Perigonii tubus elongato-clavatus, multicostatus, 3—4 cm longus, fauce circ. 6 mm amplus, fere ½ parte ovario vix incrassato, clavato vel clavato-oblongo, pilis longiusculis subadpressis glanduliferis densiuscule vestito, adnatus, superne breviter parce pilosus. Tepala erecta vel erecto-patentia, longitudine fere ovarii, lineari-lanceolata, cire. 2 cm longa, 4 mm lata; 3 exteriora paullum angustiora, acutiuscula, extus breviter pilosa; 3 interiora glabra, obtusa, breviter mucronulata. Stamina tepala fere aequantia. Filamenta subcoriacea, longa, linearia, apicem versus breviter bifida, gradatim attenuata, ad 14 mm longa, 2½ mm lata, prope apicem antheram linearem, filamento aequilongam dorsifixam filamentum ¾ partibus superantem gerentia. Stylus filiformis, trigonus, parte stigmatifera fere globosa, paullum incrassata, tepala aequans. Capsula ellipsoidea, circ. 18-costata, breviuscule subadpresse pilosa. Brasilia: prov. Bahia. leg. BLANCHET. no. 3278! (Herb. Mus. Berol., Herb. Mus. Vindeb., Herb. Delessert); BLANCHET 3273! „Igreja Velha” fl. violettes” (Hb. DC.); BLANCHET 2537! La Jacobina (Hb. DC., Hb. Mus. Paris); 3870 — Ponço d’Areia (Herb. Mus. Paris, Herb. Delessert).