Ramulus c. 2 mm crassus, apice paulum incrassatus, ad 5 mm dilatatus, 2 folia et 2 inflorescentias ferens, superficie tenuiter ferrugineo furfuraceus. Folia opposita; petiolus ut costae pars basalis ferrugineo furfuraceus, c. 8 mm longus, basi tereti c. 1.5 mm crassus, laminam versus supra applanatus; lamina oblonga, 6.5—7 cm longa, 3 cm lata, sub basi rotundata abrupte in petiolum contracta, apice rotundata, faciebus vix diversis, costa basin versus facie inferiore paulo distinctiore quam facie superiore, ceterum utrinque opaca, costa nervisque crassioribus paulum prominentibus distinctis, venis indistinctis sed visibilibus. Inflorescentia racemus triadum decussatarum floribus omnibus sessilibus; axis 3—3.5 cm longus, teres, nodis paulum applanatis, a basi c. 1 mm crassa apicem versus ad c. 0.5 mm attenuatus, in c. 6 mm inferioribus nudus, ceterum 6—7 paria triadum decussata ferens; pedicelli triadum inferiorum c. 1 mm longi, superiorum gradatim ad 0.5 mm decrescentes, 0.75—0.5 mm crassi, teretes; bracteae bracteolaeque suborbiculares, 1— 1.25 mm longae, rotundatae vel breviter acuminatae. Calycis tubus subcylindricus, 2—2.5 mm longus, 1 mm latus, limbus erectus 0.5—0.75 mm longus, margine plerumque irregulariter laceratus et patens. Corolla statu alabastri adulti 6—7 mm longa, subcylindrica, in 2 mm superioribus paulum incrassata, apice obtusa, postea usque ad basin divisa in petala 6 sublinearia, 7—8 mm longa, c. 0.4 mm lata, parte superiore c. 2 mm longa reflexa paulo latiore apice obtusiuscula crassiuscula. Filamenti pars libera 0.25—0.5 mm longa; anthera c. 1.25 mm longa, acutiuscula. Stylus 6—7 mm longus, 6-angulus, a basi ad apicem paulum attenuatus; stigma styli apice paulo crassius, rotundatum. Cetera ignota. Island Biak (north of New Guinea), near Bosnèk, on the coast, on coral limestone covered with terra rossa, Sept. 2, 1915, FEUILLETAU DE BKUYN 369 (B), with the remark „shrub 3 m high, with a stem 10 cm in diameter, flower light-green”, bearing, at least partly, on the host tree.