Herba perennis, rhizomate lignoso, adscendente. Culmus erectus, radicibus crassis teretibus 2—3 mm diam. sustensus, dense foliatus, c. 50 cm altus. Folia linearia, rigida, opaca, glaucescentia, basin conduplicatam versus straminea, apice sensim in flagellum triquetrum scaberrimum angustata, usque ad 50 cm longa, 5—7 mm lata, marginibus nervoque medio subtus apicem versus dense acuteque serrata, nervo medio subtus prominente, nervis lateralibus vix distinctis. Scapi brevissimi, in axillis foliorum caulinorum absconditi, spiculam unicam gerentes. Spiculae subsessiles, ovoideae, apice acutae, c. 15 mm longae, 7—10 mm latae. Glumae multinerviae, inferiores vacuae, coriaceae, ovatae, acutae, fuscae, membranaceo-marginatae, 8—9 mm longae; glumae florigerae lanceolatae, tenuiores, 9—10 mm longae. Flores lineares, 8—10 mm longi, squamellis 6 membranaceis, binis lateralibus ad carinam tenuiter ciliolatis. Stamina 3, antheris linearibus 5—6 mm longis. Stigmata 3. Nux drupacea, subpyriformis, apice in rostrum breve subcurvatum acuminata, rugulosa, cinereo-fusca, 6 mm longa, 3 mm lata, stipite brevi ½ mm longo. NORTH BORNEO. Dist. Sandakan, Malubok Kinabatangan, in swamp forest, Nov. 18, 1960, W. Meijer SAN 23592 (L, typus).