Frutex. Ramis junioribus subangulatis, puberubs, vetustioribus teretibus glabratis. Folia opposita, elliptico-lanceolata, 6—10 cm longa, 1.5—2.8 cm lata, basi cuneata, apice longe acuminato-attenuata, margine integra, supra glabra, subtus minute puberula, 3-nervia, venulis transversis indistinctis, subcoriacea; petiolus 1—1.5 cm longus, puberalus. Flores in cymas terminales paucifloras dispositi; pedunculus 3—5 cm longus; bracteolae parvae, subulatae, 0.3—0.4 mm longae; pedicellus 4—6 mm longus. Calycis tubus cylindraceus vel campanulatus, 5.5—7 mm longus, molliter 8-costatus sparse puberulus vel glabratus, limbus 4-dentatus, dentibus triangularibus, 0.6—0.8 mm longis. Petala 4, ovata vel ovato-oblonga, 10—11 mm longa, 3.5—4.5 mm lata. Stamina 8, subaequalia, filamentis 4.5—5 mm longis, antheris subulato-lanceolatis, 5.5—6.5 mm longis, 1-poris, connectivo basi non producto, dorso in calcar 0.4 mm longum exeunte, in parte ventrali in lobos 0.4 mm longos exeunte. Ovarium calycis tubo septis 8 adnatum, loculi 8, usque ad medium ovarii prolongati. Stylus filiformis 11—12 mm longus, glaber, stigmate punctiformi. Typus: van Steenis 8992 in L, K. Distribution: Sumatra.