Frutex. Rami subteretes, lanato-tomentosi. Folia 4-verticillata, apice ramulorum congesta, ad axillas pilis sericeis isabellinis c. 1½ cm longis fasciculatis instructa; periolus c. ¾ cm longus, supra canaliculatus, lanatus; lamina obovato-oblonga, 5½-7 cm longa, 2½—3 cm lata, chartacea, in vivo verosimiliter convexa, margine recurvata, supra breviter tomentosa, subtus lanato-tomentosa, apice acuta, margine apicem versus minute serrata, basi cuneata parumque attenuata, costa supra parum canaliculata, subtus prominente, nervis utrinque 10—12 tenuibus supra prominulis subtus invisibilibus. Inflorescentiae axillares breviter pedunculatae, glomeratae, pauciflorae, bracteis sat magnis, floribus sessilibus. Flores 14 mm longi. Calyx heterosepalus, lobo dorsali anguste deltoideo, acuto, 2½ mm longo, lobis ceteris ovatis, rotundato-obtusis, lobo ventrali 1 mm longo, lobis lateralibus ¾ mm longis, omnibus extus sicut ovarium sat dense, intus sparsius pilosis. Corolla 12 mm longa, tubo 6 mm longo, intus lanato, lobis intus in parte basali sparse pilosis, extus praeter dimidio inferiore tubi excepto lanato-tomentosa; loborum margines membranacei, in superiore dimidio parte lati et crispi, in dimidio inferiore angusti ciliisque nonnullis dentibusque penicillatis instructi. Stamina 6 mm longa, glabra, filamentis filiformibus, antberis oblongis 1 mm longis, connectivo apice truncato ibique apiculato. Stylus 7 mm longus, in inferiore dimidio pilis lanatis nonnullis, infra indusium sat dense ciliis longis rigidis patentibus obsitus. BORNEO. Sabah: Ranau District, Mt Tambuyokon 15 miles NE. of Kinabalu peak, W. Meijer SAN 22818 type), fl. July 1961, alt. 2500 m, common shrub on summit ridge, in subalpine vegetation on serpentine.