De larven van slakkendodende vliegen prederen op slakken. De vliegen zien er vaak fraai uit, met gestreepte ogen en opvallend getekende vleugels. In dit artikel wordt Pherbellia annulipes voor het eerst voor Nederland gemeld, waarmee het totaal aantal Nederlandse soorten nu 58 opdraagt. De mannetjes vertonen een bijzonder baltsgedrag. Verder valt op dat de larven niet op waterslakken prederen, zoals bij de meeste andere slakkendodende vliegen, maar op landslakken.

Additional Metadata
Keywords Diptera, Sciomyzidae, Pherbellia annulipes, Nederland, herkenning, verspreiding, biologie
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
Smit, J.T, & Hamers, B. (2012). De slakkendodende vlieg nieuw voor Nederland (Diptera: Sciomyzidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 38, 67–70.