De larven van slakkendodende vliegen prederen op slakken. De vliegen zien er vaak fraai uit, met gestreepte ogen en opvallend getekende vleugels. In dit artikel wordt Pherbellia annulipes voor het eerst voor Nederland gemeld, waarmee het totaal aantal Nederlandse soorten nu 58 opdraagt. De mannetjes vertonen een bijzonder baltsgedrag. Verder valt op dat de larven niet op waterslakken prederen, zoals bij de meeste andere slakkendodende vliegen, maar op landslakken.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Smit, J.T, & Hamers, B. (2012). De slakkendodende vlieg nieuw voor Nederland (Diptera: Sciomyzidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 38, 67–70.