Op 24 maart 2012 werden in het Bergherbos in de Achterhoek een mannetje en een vrouwtje Cheilosia morio gevangen op wilgenkatjes. De levenswijze van deze zweefvlieg wijkt af van die van de andere Cheilosia-soorten. De larve mineert namelijk niet in plantenstengels, maar leeft in de harsstromen die ontstaan bij beschadiging van de bast van spar. Daarom wordt hier als Nederlandse naam sparrengitje voorgesteld. Binnen Europa is de soort tot nu toe bekend van Noord- en Centraal-Europa op plekken waar sparrenbossen voorkomen. Na de eerste vangst in België in 2011 en nu een vangst in Nederland lijkt het er op dat de soort bezig is aan een opmars.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Pennards, G.W.A. (2012). Het sparrengitje Cheilosia morio nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 38, 71–75.