In het voorjaar van 2011 bemonsterden wij achttien bospercelen op drie stuwwalcomplexen langs de Nederrijn met potvallen op hooiwagens. Op elk stuwwalcomplex werden zes opstanden met elk een andere boomsoort onderzocht: beuk, berk, inlandse eik, Amerikaanse eik, hazelaar en linde. In dit artikel bespreken we de aangetroffen hooiwagens en hun voorkomen in de bostypen en op de stuwwalcomplexen. Het blijkt dat de onderzochte stuwwalbossen een uniek karakter hebben, waarbij algemene bossoorten worden aangevuld met zeldzamere soorten afkomstig uit het rivierengebied.

, , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Noordijk, J., Lammers, M., & Heijerman, T. (2012). De strooiselbewonende hooiwagens van stuwwalbossen (Opiliones). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 38, 17–24.