2012 is het jaar van de bij, in het leven geroepen vanwege de achteruitgang van zowel de wilde bijen als de honingbij. Doel van dit bijenjaar is meer aandacht te vragen voor deze belangrijke bestuivers in onze natuur en land- en tuinbouw. In dit bijenjaar is het verheugend te kunnen constateren dat Andrena rosae, één van onze ernstig bedreigde soorten wilde bijen, zich enigszins lijkt te herstellen.

Additional Metadata
Keywords Hymenoptera, Apidae, Andrena, Nederland, tabel, herkenning, taxonomie
Journal Nederlandse Faunistische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
Smit, J, Loonstra, A. J., & Wilde, A. H. de . (2012). De roodrandzandbij Andrena rosae weer op de goede weg (Hymenoptera: Apidae)?. Nederlandse Faunistische Mededelingen, 37, 29–37.