Motmuggen vormen een vast onderdeel van de fauna van de bebouwde omgeving. De larven leven veelal van organisch afval en de mugjes worden dan ook vaak in en om afvalbakken gezien. Het voorkomen van de verschillende soorten in deze biotoop worden besproken aan de hand van lichtvondsten van de auteur in Soest en door diverse personen binnenshuis verzamelde monsters, aangevuld met enkele handvangsten. Enkele taxonomische problemen binnen het genus Psychoda worden toegelicht en het overzicht over de verspreiding van de exoot Clogmia albipunctata wordt geactualiseerd. Vijftien tot twintig soorten zijn in de stedelijke biotoop gewoon, voor het overgrote deel behorende tot het genus Psychoda. Hiervan zijn P. albipennis, P. satchelli, P. cinerea, P. alternata en C. albipunctata gewoon in gebouwen. Dezelfde vijf soorten plus P. minuta werden buiten in een afvalbak gevonden. Twee soorten, Psychoda setigera en Trichopsychoda hirtella, worden toegevoegd aan de Nederlandse naamlijst en geïllustreerd met genitaalfoto’s. Voor Trichopsychoda betreft het de eerste vondst van dit genus in Nederland.