Bloemvliegen zijn kleine tot middelgrote (2-13 mm) vliegen. Veel soorten zijn relatief onopvallend, andere vallen meer op wanneer zij bijvoorbeeld zonnen op bladeren. Ze lijken oppervlakkig gezien op echte vliegen (Muscidae), waartoe ook de huisvlieg behoort. Binnen de bloemvliegen varieert de levenswijze nogal. Er zijn soorten die voor de ontwikkeling van de larven aangewezen zijn op het eten van planten, schimmels of dood organisch materiaal, anderen zijn broedparasiet bij bijen en graafwespen. In dit artikel worden de vondsten, levenswijze en gedragingen van de broedparasitaire soort Leucophora obtusa beschreven. Met deze komt het aantal Nederlandse soorten van het geslacht Leucophora op vijf en het aantal bloemvliegen op 119.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Loonstra, A. J. van ., & Erkelens, J. van . (2011). Leucophora obtusa, een nieuwe bloemvlieg voor Nederland (Diptera: Anthomyiidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 36, 15–22.