In deze bijdrage worden vier soorten Nederlandse wantsen behandeld, die in 2011 werden waargenomen. Aradus betulae (Aradidae) en Sciocoris homalonotus (Pentatomidae) zijn nieuw voor de Nederlandse lijst, die daarmee op 634 soorten komt. Emblethis verbasci (Lygaeidae) was alleen uit Zuid-Limburg bekend en werd daar na meer dan 60 jaar herontdekt. Ook nieuwe waarnemingen van de zeer zeldzame Prostemma guttula guttula (Nabidae) zijn vermeldenswaardig. De kleine kalkgrashelling langs de spoorbaan bij Wijlre in Zuid-Limburg is uniek door de bijzondere samenstelling van de wantsenfauna, maar wordt mogelijk bedreigd door de agrarische activiteiten bovenop de helling.