Tijdens het verzamelen van Ligidium hypnorum in het Agelerbroek, ten zuidoosten van Ootmarsum, vonden de auteurs op 1 november 2011 een kleine populatie van Porcellium conspersum. Deze fraaie soort was tot nu toe alleen uit Zuid-Limburg bekend, waar hij tot de zeldzame pissebedden gerekend moet worden. Met deze eerste vondst voor Overijssel is de verspreidingsgrens van P. conspersum in Nederland met 150 km naar het noorden verschoven. Naar verwachting komt de soort op meer locaties langs de oostgrens voor.

Isopoda, Trachelipodidae, Porcellium conspersum, Nederland, verspreiding, herkenning
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Berg, M.P, Dias, A.T.C, Oosten, R. van ., & Bellone, D. (2012). Een opmerkelijke waarneming van de zeldzame landpissebed Porcellium conspersum in Overijssel (Isopoda: Trachelipodidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 37, 23–28.