De provincie Limburg is relatief goed onderzocht op het voorkomen van landpissebedden. De vele onderzoeken hebben in een lijst van 25 soorten geresulteerd, waaronder een aantal dat grotendeels tot deze provincie beperkt is. De brede pissebed komt onder natuurlijke omstandigheden alleen in Zuid-Limburg voor en is in de rest van het land verspreid in tropische kassen en soms in huis aan te treffen. Sinds de oprichting van de EIS-werkgroep Bodemfauna in 1990 werd ze ondanks goed zoeken niet meer vrijlevend in Limburg waargenomen. De laatste waarneming dateerde alweer van 1981. Daar is nu verandering in gekomen. In materiaal verzameld in kalkgraslanden in Zuid-Limburg in de zomer en herfst van 2005 werd P. dilatatus gevonden. Daarna is ze ook op andere plaatsen in het zuiden van Limburg vastgesteld. Na 30 jaar zijn er weer meldingen uit natuurlijk habitat in Nederland.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Berg, M. P., Noordwijk, C. G. E. van ., & Kruithof , A. (2011). De brede pissebed Porcellio dilatatus komt nog vrijlevend voor in Nederland (Isopoda: Porcellionidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 35, 45–51.