Tot voor kort waren acht soorten kegelbijen Coelioxys uit Nederland bekend. Sinds 2010 kan daar een negende soort aan toegevoegd worden: Coelioxys afra, de schubhaarkegelbij. Op 26 juni werden twee mannetjes gevangen op de Bergerhei in Noord-Limburg. Kegelbijen zijn zogenaamde broedparasieten of koekoeksbijen, die hun eitjes in nesten van andere bijensoorten leggen. De meeste soorten parasiteren bij behangersbijen Megachile, enkele soorten ook bij sachembijen Anthophora en metselbijen Osmia. Coelioxys afra parasiteert waarschijnlijk bij twee gastheren, het zilveren fluitje Megachile leachella en de rotsbehangersbij M. pilidens, die beide in Nederland voorkomen.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Schreven, S.J.J. (2011). De schubhaarkegelbij Coelioxys afra nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 35, 27–32.