Vreemde levensvormen zoals trilobieten en degenkrabben hebben altijd al tot de verbeelding gesproken. In ons land hebben we de bladpootkreeften. Binnen deze groep zijn twee vormen te onderscheiden, vijf centimer grote trilobietachtige kreeften met een groot schild en slanke, kleurrijke garnaalachtige dieren, die met de buikzijde omhoog zwemmen. Ze zijn beide aangepast aan het leven in een bijzonder biotoop: tijdelijke watertjes, zoals karresporen en snel opdrogende poelen. Ze komen al 200 miljoen jaar in onveranderde vorm voor en behoren tot de oudst levende soorten op aarde.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Soesbergen, M.P. (2011). Bladpootkreeften in Nederland, een overzicht (Crustacea: Branchiopoda: Phyllopoda). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 35, 1–16.