1. VAN CAETS Baron DE RAET, Reize in de Battaklanden in December 1866 en Januari 1867, Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, XXII, 1875, S. 164—219. 2. VERBEEK, R. D. M., Topograph. en geolog. beschrijving van een gedeelte van Sumatra’s Westkust. Batavia 1883.