Supra niger, subtus pedesque picei. Caput fortiter punctatum, antennarum articulis 2—10 moniliformibus, subaequalibus, articulo ultimo ovato. Prothorax lateribus pone medium valde incisis, profunde longitudinaliter striolatus, impressione curvata postmediana profunda, in incisionem lateralem utrinque terminata. Elytra ovalia, globosa, ad basin prothoracem paullo angulosa superantia, subtilissime punctato-striata. Subtus sparsim, femora crebre, punctata. — Long. 2 1/2 mm. Hab. Australia. — In mus. nostro.