Nitidissimus, aterrimus, mandibulis palpisque rufotestaceis, labro, antennarum articulis duobus basalu us, tarsisque dilute testaceis; elytra abdominis segmenta quatuor ultima haua obtegentia. — Long. 4 mm. Caput latum, juxta oculos impressione profunda instructum, commati transverse posito simili (‘) grosse et sat dense punctatum. Thorax latus brevisque, capite haud latior; lateribus anguste marginatis, antice rotundatis, basim versus valde angustatis et paulisper emarginatis; angulis anticis prominulis, posticis dentiformibus prominentibus; basi late bilobata; evidenter sed sparse punctatus. Elytra longitudine aequa capiti prothoracique conjunctis, thorace latiora, apicem versus ampliata, punctis aliquot, fere haud conspicuis, irregulariter instructa. Abdomen elytrorum longitudine, paulo angustius, postice rotundato-angustatum; segmento ultimo confertim, ceteris tribus segmentis obsolete punctatis.