Subopacus, rufo-testaceus, maxime parte antennarum clavae nigricante, elytris rufo-pilosis, in medio fascia perlata angulari nigra notatis, sutura a fascia usque ad apicem nigrolimbata. Caput breve, latum, antice planum, margine postica sat elevata; antennarum clava elongata, quasi 5-articulata, articulo primo intus in spinulum curvatum producto, articulo ultimo praecedentibus duplo longiore. Prothorax antice capite multo angustior, postice latitudine fere aequalis, bipartitus, parte antica magis elevata , in medio impressa, late bi-lobata, parte postica quasi 4-lobata. Elytra humeris late rotundatis, lateribus fere rectis, juxta apicem paullisper rotundato-dilatatis, apice truncato. Pygidium costam arcuatam utrinque ampliatam et leviter impressam exhibent. Pedes graciles; tarsorum intermediorum et posticorum articulo basali tribus sequentibus fere aequali, articulis 2 — 4 magnitudine. diminuentibus, articulo ultimo perlongo ; anticorum articulis 1 — 4 gradatim diminuentibus. A M. Bensoni Westw. valde distinctus, colore diverso, clava graciliore spinula armata, capite multo latiore et breviore.