♂ Aureo-viride, nitidum, antennarum articulis basalibus quinque, parte inferiore cum pedibus subcoerulescentibus, tarsis fulvis. Caput in fronte subrugosum. Prothorax antice et postice fortiter constrictus et depressus, in disco inflatus sed sat planus haud nodosus, lateraliter fortiter spinosus ; evidenter punctatus, latera versus rugosus, in medio indicatione lineae longitudinalis. Scutellum triangulare, punctis perpaucis instructum. Elytra ad apicem separatim producta; dense subtiliterque rugulosa, apicem versus obsoletius. Prosternum antice transverse plicatum; metasternum sparsim punctis piliferis instructum, lateraliter, sic ut quoque segmenta quatuor priora abdominis, pubescentia sericea obtectum; segmentum ultimum ventris glabrum, nitidum. Femora et tibiae fortiter punctata (principue femora posteriora quae fere scabrosa), nigro-pilosa. — Long. 50 mm., lat, 12 mm. Habitat: Darjeeling.