Long. 11 mill. — Oblonga, testaceo-rufa, valde nitida, capite elytrisque (tertia basali parte excepta) nigris, antennis fuscis, pedibus nigris, femoribus basi excepta; capite lævi, antice cum ore piceo, inter oculos puncto impresso, inter antennas biimpresso; antennis medium corporis fere attingentibus, articulo ultimo duobus præcedentibus conjunctis æquali; prothorace elytris fere dimidio angustiore, vix transverso, subquadrato, lateribus basi valde sinuatis, antice cum angulis valde rotundatis, margine postico elevato, intus transversim impresso, ad pleuras profundius, angulis extus productis, dorso convexo, polito; scutello minuto, triangulari, lævi; elytris post medium leviter ampliatis, apice obtuse conjunctim rotundatis, dorso laxe sat longe pilosis, sat fortiter punctato-striatis, striis basi magis ac latius impressis, postice obsolescentibus, intervallis fere planis, basi convexiusculis, lævibus, alternatim punctis sat grossis, subocellatis parum dense impressis; subtus lævis, pectoris lateribus punctulatis. Hab. Iles Arou (v. Rosenberg).