Ferrugineus, nitidus, vix punctatus, parce subtilissime pubescens, antennis tenuibus thoracis basin superantibus, articulis intermediis haud transversis. vix oblongis, tribus ultimis sensim incrassatis, ultimo majore, subovato, apice acuminato; capite thorace latitudine, vix punctato, inter oculis bifoveolato, antice late transversim impresso, impressione antice parum elevata, carinula oblonga distincta in medio, antice et postice abbreviata, instructo; prothorace subcordato, vix transverso, sulco basali integro, lateribus ante sulcam breviter foveolato, haud canaliculato; elytris cum abdomine oblongo-ovatis, thorace duplo latitudinis, stria suturali integra, discoidali nulla, basi foveolis minutissimis tribus punctiforinibus impressis, humeris rotundatis, callo humerali nullo; pedibus mediocribus, tibiis posticis antice tenuibus, postice sensim parum crassioribus et leviter arcuatis, apice breviter calcaratis. — Long. 1.6—1.7 mm. Aus Brasilien (E. Heyne).