Elongata, angusta, villosa, nigra elytrorum parte excepta, supra subopaca, pars infera nitida. Caput lividum, mandibulis et tuberibus antenniferis nigris, crebre punctatum, inter oculos valde sulcatum. Antennae nigrae, articulis 3—5 flavis, apicibus nigris. Prothorax lividus, confertim punctatus, disco subgibboso, lateribus obtuse spinosis, margine antico recto, postico undato. Scutellum nigrum, sparsim punctatum, apice rotundato. Elytra parte basali livida, parte apicali brunneo-nigra, densissime minutissimeque punctata, apicem versus sensim angustata, apicibus valde diversis, obtusis; singula elytra lineis tribus subelevatis. Pars infera straminea, pectore aterrimo, crebre punctata, densius in pectore. Pedes flavi, genibus, tibiarum apicibus, tarsisque nigris. — Long. 25 mm., lat. ad hum. 7 mm. Habitat Victoria. — In mus. nostro.