♂. Ab omnibus in genere forma antice et postice angusta, capite disco lævi, thorace parvo, dispersim subtilissime præter series octo punctorum punctulato, elytris multo fortius rugosis, pedibusque præter coxas flavescentibus primo visu distinctus; niger, nitidus, elytris parum nitidulis; ore rufo, palporum maxillarium articulo ultimo apice dilute flavo; antennis tenuioribus, capite thoraceque brevioribus, articulis 1°. piceo, 2—3 basi rufis, 3°. 2°. paulo longiore, 4—5 paulo longioribus quam latioribus, 6—7 quadratis, 8—10 transversis, 11°. breviter pyriformi; capite parvo, orbiculato, parum convexo, parce nigro setoso, fronte, basi et intus prope oculos maximos parce fortiter punctato, subtus præter puncta 5 antice utrinque notata lævi; collo non producto; thorace ovato, parum convexo, capite vix tertia parte latiore, vix quarta longiore, parce nigro setosello, dispersim fusco-nigro pubescente, seriebus 8 punctorum aliquot majorum inter punctorum magis perspicuis, duabus disco longitudinalibus, cæteris ad latera obliquis, angulis omnibus, præsertim posticis, fortissime rotundatis, margine ipsa uniseriatim punctata; scutello transversim subtiliter punctulato; elytris subquadratis, longius fusco-nigro pubescentibus, transversim grosse asperato-punctatis; abdomine obconico, irideo-cyaneo, parum dense præsertim circa segmentorum apicalium apicem sat fortiter acupunctato, 6°. 7°que apice rufulis, illo albo-marginato; corpore subtus etiam fortiter parum densè acupunctato, segmentorum 3—5 margine apicali spinulis numerosis acutissimis pectinata, 6°. 7°que apiceque rufulis, hoc late parum profunde subtriangulariter emarginato; tarsis anticis vix dilatatis, articulo 1°. 2°. breviore; alis fuscis. — Long. 9 mill. ♀ latet. Hab. Sumatra: Boenga mas, Palembang (J. C. van Hasselt). — A single ♂ specimen in the Leyden Museum.